Γυμνάσιο Μεσαριάς

Άννα Σαρρή Γιώργος Κυριακίδης Καροτς Αλεξία – Καρτήμπελη Νεκτάρια Χαράλαμπος Χριστοφορίδης Μαρία Ζαρογιάννη Κοιλιακουδη Μαρία Μαρτιδης Δημήτριος Ξαγοράρη Ειρήνη Μπουρίκα Ζαχαρούλα Διονυσοπούλου Κατερίνα Ρούσσου Ηλέκτρα Φυτρος Αντώνης Χαράλαμπος Χριστοφορίδης Θεόδωρος Φαφκας Μαρία Ζαρογιάννη