Δ1 Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

“Τα ζώα που ζουν κοντά μας” Φωτογραφία Οι μαθητές/τριες του Δ1 τμήματος με αφορμή μια σχετικήενότητα στη Μελέτη Περιβάλλοντος φωτογράφισαν τα ζώα που ζουν κοντά τους.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Πούλη Αναστασία ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:  ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΒΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΣΤ’1 του Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς-Βόθωνα

Οι μαθητές/τριες μέσα από την εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας εξ αποστάσεως με θέμα “Η ζωή στο νερό” μελέτησαν τα φαινόμενα της θαλάσσιας ρύπανσης, της λαθραλιείας, των πετρελαιοκηλίδων, του λιώσιμου των πάγων, της ανθρώπινης υπερεκμετάλλευσης, των