Ποιοί είμαστε

Το Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία “Θηραϊκή Εταιρεία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών” (στην Αγγλική γλώσσα “Theran Society of Arts and Sciences”) ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του αείμνηστου Θηραίου καθηγητή και επιστήμονα κ. Αντωνίου Νικ. Κονταράτου. Σκοπός του σωματείου είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, “μακράν κάθε πολιτικής εξάρτησης, η προώθηση και καλλιέργεια των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών στη Θήρα, η προβολή και αξιοποίηση Θηραίων Ειδικών και των επιτευγμάτων τους, η εκπόνηση μελετών τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος καθώς και η επιστημονική, μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των μελών του”.Τον Οκτώβριο του 2019 η Θηραϊκή Εταιρεία μετέφερε την έδρα της στη Σαντορίνη και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο την οινολόγο κ. Ιωάννα Βαμβακούρη.

Το νέο ΔΣ (Ιωάννα Βαμβακούρη, Χριστόφορος Ασιμής , Ξενοφων Φύτρος, Ελευθέριος Ζώρζος, Νικόλαος Κορακάκης) φιλοδοξεί, με τη στήριξη και συμπαράσταση των μελών της Θηραϊκής Εταιρείας, αλλά και των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, να αποτελέσει κυψέλη πολιτιστικής και επιστημονικής δραστηριότητας και να προωθήσει τη φιλομάθεια και την ανάπτυξη των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών στη Σαντορίνη.