Εσπερινό Επάλ θήρας

Μετακίνηση Αναπηρικού Αμαξιδίου με τη Σκέψη Η τεχνολογία με τη ραγδαία εξέλιξη που έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες έχει επηρεάσει τιςπερισσότερες εκφάνσεις του καθημερινού βίου, δημιουργώντας πρωτόγνωρα δεδομένα για τηνπεραιτέρω προώθηση της δημιουργικότητας, αλλά και