ΣΤ’1 του Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς-Βόθωνα

Οι μαθητές/τριες μέσα από την εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας εξ αποστάσεως με θέμα “Η ζωή στο νερό” μελέτησαν τα φαινόμενα της θαλάσσιας ρύπανσης, της λαθραλιείας, των πετρελαιοκηλίδων, του λιώσιμου των πάγων, της ανθρώπινης υπερεκμετάλλευσης, των