Δ1 Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

“Τα ζώα που ζουν κοντά μας” Φωτογραφία Οι μαθητές/τριες του Δ1 τμήματος με αφορμή μια σχετικήενότητα στη Μελέτη Περιβάλλοντος φωτογράφισαν τα ζώα που ζουν κοντά τους.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Πούλη Αναστασία ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:  ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΒΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΑΜΙΝΑΡΗ