Θηραϊκή Εταιρεία

Το Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία “Θηραϊκή Εταιρεία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών” (στην Αγγλική γλώσσα “Theran Society of Arts and Sciences”) ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του αείμνηστου Θηραίου καθηγητή και επιστήμονα κ. Αντωνίου Νικ.