ΣΤ’1 του Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς-Βόθωνα

Οι μαθητές/τριες μέσα από την εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας εξ αποστάσεως με θέμα “Η ζωή στο νερό” μελέτησαν τα φαινόμενα της θαλάσσιας ρύπανσης, της λαθραλιείας, των πετρελαιοκηλίδων, του λιώσιμου των πάγων, της ανθρώπινης υπερεκμετάλλευσης, των υφάλων και των θαλάσσιων ζώων υπο εξαφάνιση. Στη συνέχεια, συνέγραψαν ένα σενάριο βασισμένο σε αυτές τις θεματικές και δημιούργησαν μια εικονογραφημένη ιστορία-κομικ μέσω του εργαλείο Web 2.0. https://scratch.mit.edu/. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας του Webex και διήρκησε 10 διδακτικές ώρες. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *