Πως να γίνω μέλος

Ένα υποψήφιο μέλος γίνεται δεκτό μετά από:

Α) Ηλεκτρονική αίτησή του στο www.thiret.org (θα την βρειτε εδω) ή γραπτή αίτησή του που πρέπει να υπογραφεί και να σταλεί με μέιλ στο thiret2006@gmail.com. Η αίτηση του υποψήφιου μέλους πρέπει να προσυπογράφεται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τρία (3)  μέλη της ΘΗΡ.ΕΤ.

Β) Έγκριση της αίτησής του στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΘΗΡ.ΕΤ.

Τα υποψήφια μέλη θα πρέπει:

Α) Να είναι Θηραίοι την καταγωγή ή να διαμένουν μόνιμα στη Σαντορίνη ή τη Θηρασιά.

Β) Να έχουν πτυχίο από Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να έχουν επιδείξει αξιόλογη δράση σε τομέα σχετικό με τους σκοπούς της ΘΗΡ.ΕΤ. 

Η απάντηση από το ΔΣ της ΘΗΡΕΤ στα υποψήφια μέλη θα σταλεί το πολύ εντός 2 μηνών.

Κόστος εγγραφής: 10 Ευρώ
Κόστος ετήσιας συνδρομής: 20 Ευρώ